חוברות "כל אחד יכול לשיר יידיש"

לחיצה על התמונה של כל חוברת תעלה מסמך PDF עם כל השירים והתכנים, שניתן להוריד למחשב.

חוברת 1:

יידיש

חוברת 2:

יידיש2